Civil Engineering CMU

การประชุมระดับผู้นำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

งานดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.apwatersummit2.org/home.html