Civil Engineering CMU

วิศวะมช.เร่งสางปัญหากีดขวางทางน้ำตะลึงเชียงใหม่พบกว่าพันแห่งร่วมมือจังหวัดฯ

หนังสือพิมพ์ เชียงใหม่นิวส์ ฉบับประจำวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดเชียงใหม่จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดทำฐานข้อมูลและการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบเชียงใหม่ มีจุดกีดขวางทางน้ำนับพันแห่ง เร่งสางปัญหาที่ต้นเหตุ พร้อมหาแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองให้กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างเดิม ลดปัญหาน้ำท่วมเมืองในช่วงฤดูน้ำหลาก ล่าสุดเตรียมประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 18 ส.ค.นี้สืบเนื่องจากปีที่แล้วทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อมูลในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และบูรณาการสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในภาพรวม โดยได้สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยปัญหาหนึ่งในด้านทรัพยากรน้ำที่พบมากและประชาชนต้องการให้มีการแก้ไข

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=38789

คณาจารย์ในข่าว