Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้การต้อนรับอาจารย์ Khambane Inthipunya รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว 

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ / Souphanouvong University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ก่อตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2546 ที่หลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาของ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์นั้นได้เริ่มก่อตั้งเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์มาทำการศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับปริญญาโทอยู่ 2 ท่าน ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

คำสำคัญ: