Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับกรมศิลปากร ตรวจสอบพระปรางค์ วัดอรุณฯ

 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายเอนก สีหามาตย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และความเสียหายคอม้าหักบริเวณพระปรางค์ทิศ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพพระปรางค์องค์ใหญ่  Groups: 

http://www.finearts.go.th/en/node/8493

เอกสารแนบข่าว: 
เอกสารแนบข่าว: 
คำสำคัญ: