Civil Engineering CMU

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ และ นาย นนท์ พิเชฐกุลบดี รับทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยออยล์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ และ นาย นนท์ พิเชฐกุลบดี รับทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยออยล์ ที่กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556