Civil Engineering CMU

ข้อควรระวังในการทำงานพื้นโพสเทนชั่นช่วงก่อนหยุดสงกรานต์

ข้อควรระวังในการทำงานพื้นโพสเทนชั่นช่วงก่อนหยุดสงกรานต์

การเทพื้นโพสก่อนหยุดยาวสงกรานต์มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอแจ้งข้อควรระวัง ดังนี้

  1. ให้ระวังการตรวจสอบนั่งร้านให้แข็งแรง โดยเฉพาะข้อต่อและการค้ำยันต่างๆ การเทคอนกรีตที่เร่งรีบมากเกินไป ทำให้น้ำหนักกองที่เดียวกันมากเกินรับได้ เนื่องจากจิตใจของคนงานมักไม่อยู่กับตัว อยากหยุดกันแล้ว อีกทั้งต้องเร่งงานให้จบทันก่อนสงกรานต์จึงทำให้เกิดการเร่งงานจนขาดความรอบคอบ ... เป็นเหตุให้นั่งร้านล่มลงมาบ่อยครั้ง
  2. การเทคอนกรีตกำลังต่ำกว่าที่ออกแบบ เพราะคิดว่าหยุดสงกรานต์เลยจึงประหยัดกำลัง โดยให้คอนกรีตบ่มตัวเองจนเปิดสงกรานต์มาก็เท่ากับคอนกรีตกำลังสูง ห้ามเด็ดขาด
  3. เปิดสงกรานต์ มาแล้วลืมดึงลวดสลิง เกราท์คอนกรีต ก่อนปลดนั่งร้าน .... พื้นพังทลายหรือแตกร้าวอย่างรุนแรงได้
  4. เทคอนกรีต ก่อนปิดสงกรานต์แล้วไม่ได้บ่มคอนกรีตอย่างเพียงพอ ทำให้กำลังคอนกรีตไม่พัฒนา และ อากาศที่ร้อนจัด น้ำระเหยออหไปเร็วเกินทำให้หน้าคอนกรีตแตกร้าวลายงาได้
  5. ค้ำยันนั่งร้านไม่แข็งแรงพอที่ต้านทานพายุ หรือ มีวัตถุแปลกปลอม ชนนั่งร้านพังเสียหาย ในช่วงสงกรานต์ ทำให้นั่งร้านที่รับพื้นโพสที่ยังไม่ได้ดึงลวด พังตามนั่งร้านด้วย อาจเกิด การพังทลายแบบต่อเนื่อง การช่วยนั่งร้านในลำดับชั้น 50% และ 25% จึงความสำคัญมาก 
  6. หากเป็นพื้นโพสดาดฟ้า...ห้ามลืม spec คอนกรีตกันซึม และ ต้องพับปลายเหล็กเสา 90 องศา เข้ามาพื้นความยาวอย่างน้อย 1.33Ld 
  7. ฝนตกหนักหลังเทคอนกรีตจบในคืนนั้น แล้วไม่มีคนเฝ้า ทำให้ผิวหน้าเสียหายจากเม็ดฝน 
  8. ทุกคนอยากหยุดพักอย่างสบายใจ ก็ขอให้ทำงานก่อนหยุดอย่างรอบคอบและระมัดระวังครับ

ด้วยความปรารถนาดี

อ.เต้ย

ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ