Civil Engineering CMU

อ.ดร.นพดล กรประเสริฐ นำเสนอในโครงการการมาตรการควบคุมเข้มลดความเร็วรถบน ทล.118 เชียงใหม่-เชียงราย (ช่วงถนนดอยนางแก้ว-ดอยสะเก็ด)

อ.ดร.นพดล กรประเสริฐ และ ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลทางวิชาการถึงความสุ่มเสี่ยง ร่วมกับทีมงาน สอจร. ในพิธีเปิดโครงการการดำเนินการมาตรการควบคุมเข้มลดความเร็วรถบนถนนเส้นทาง ทล.118 เชียงใหม่-เชียงราย (ช่วงถนนดอยนางแก้ว-ดอยสะเก็ด) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สภ.อ.ดอยสะเก็ด

ตามรายละเอียดในโครงการ จะเริ่มมีการตรวจจับปรับจริงด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ 5 จุด ตลอดเส้นทางที่กล่าว โดยความเร็วบนทางเขา จำกัดที่ไม่เกิน 80 กม./ชม. และความเร็วบนถนนระหว่างเมือง จำกัดที่ไม่เกิน 90 กม./ชม.

อีกหนึ่งโครงการที่ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทำงานงานวิจัยรับใช้สังคม

ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/civilcmu/posts/1373366199383039

รายละเอียดโครงการที่ https://www.facebook.com/civilcmu/posts/1373024792750513

คำสำคัญ: