Civil Engineering CMU

อ.ดร. นพดล กรประเสริฐ

ดร. นพดล กรประเสริฐ
Nopadon Kronprasert, Ph.D.
อาจารย์
วิศวกรรมขนส่ง
หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการขนส่งสีเขียว (GITT)
อีเมล: nopkron@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-4157 ต่อ 109

การศึกษา

 • 2555 ปริญญาเอก วิศวกรรมขนส่ง เวอร์จิเนียเทค Virginia Tech สหรัฐอเมริกา
 • 2550-2552: ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาคฤดูร้อน วิศวกรรมขนส่ง Aalto University ประเทศฟินแลนด์
 • 2546: ปริญญาโท วิศวกรรมขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology
 • 2544: ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรติ์นิยมอันดับหนึ่ง)

งานวิจัยที่สนใจ

 • วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการจราจรบนทางหลวง (Highway Safety and Operations)
 • การออกแบบทางหลวง (Highway Geometric Design)
 • วิศวกรรมควบคุมการจราจร (Traffic Engineering)
 • การวางแผนและจัดการจราจรในแขตชุมชน (Urban Transportation Operations and Planning)
 • ระบบการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation)
 • การวางแผนและการตัดสินใจด้านการขนส่ง (Transportation Planning and Decision-making)
 • การขนส่งแบบยั่งยืน (Sustainable Transportation)
 • การสร้างแบบจำลองการขนส่งและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Transportation Modeling and Optimization)
 • การจัดการระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และการประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงอัจฉริยะในด้านการจราจรและขนส่ง (Statistical and Data Analysis and Artificial Intelligence in Transportation Applications) .

ผลงานวิชาการที่คัดมา

Transportation Systems Planning and Decision-Making

 • Reasoning-Building Process for Transportation Project Evaluation and Decision-Making: Use of Reasoning Map and Evidence Theory. Accepted for publication in Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, 2014. (In press)
 • Use of Reasoning Maps in Selecting Urban Public Transport Alternatives: Quantitative Measurement of Integrity of the Reasoning Process. Paper submitted for publication in Transportation Journal, 2014. (In review process)
 • Transportation Decision-Making: Comparison of Hierarchical Tree and Reasoning Map Structures, Presentation at World Conference of Transport Research WCTR’13, Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.
 • Handling Uncertainty in Transit Project evaluation and Rating Process. Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board No. 2399, Washington, D.C. 2013, pp.44-53. 
 • Evaluation of Transit Proposals: Examination of FTA New Starts Process and an Inference-Based Approach. 91st TRB Annual Meeting, Washington, D.C., January 2012.
 • Measuring validity of reasoning process for transportation planning using Bayesian inference and Dempster-Shafer theory. International Conference Vulnerability and Risk Analysis and Management, ASCE, pp.121-128, Maryland, April 2011.

Highway Safety and Operations

 • Crash Prediction Models for Rural Restricted Crossing U-Turn Intersections. Paper accepted for publicationin PUBLIC ROADS, September/October Issue, 2014
 • Operational Advantages of Dynamic Reversible Left-Turn Control at Existing Signalized Diamond Interchanges. Journal of Transportation Engineering, ASCE, 2014 (In review process).
 • Unclog Local Network Congestion Using High-Capacity Mini-Roundabout: A Feasibility Study. TRB 93rd Annual Meeting, Washington, D. C., January 2014.
 • Restricted Crossing U-Turn Intersection Design for Improving Safety and Mobility at High-Speed Stop-Controlled Intersections. Road Safety and Simulation RSS2013, Rome, Italy, October 2013.
 • Modeling of Diverging Diamond Interchange improvement option with constraints on ramp metering, HOV lane, and complete street design requirements. 14th Annual North America PTV Vision Traffic User Group Meeting, Portland, Oregon, October 2013.
 • Traffic Capacity Models for Mini-roundabouts in the United States: Calibration of Driver Performance in Simulation. 92nd TRB Annual Meeting, Washington, D.C., January 2013.
 • Analysis of the Driving Behavior of Vehicles at Stop Sign Intersections. Presentation at the 27th Annual GSA Research Symposium, Virginia Tech, March 2011.
 • Energy and Environmental Assessment of High-Speed Roundabout. Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board No.2123, TRB, Washington, D.C., 2009, pp.54-65.
 • An Evaluation of the Effectiveness of Private Vehicle Inspection Process in Thailand, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, 2005.
 • Development of a Computerized Support System for Road Safety Audit Risk Assessment in Thailand. AIT Thesis No.TE-02-6, Asian Institute of Technology, Thailand 2002.

Highway Geometric Design

 • Mini-Roundabout Case Studies, Paper accepted for presentation at the 4th International Roundabout Conference, Seattle, WA, April 2014.
 • Determination of Mini-Roundabout Capacity in the United States. Journal of Transportation Engineering, ASCE, 2014 (In press).
 • Determining the Lengths of the Left-Turn Lanes at Signalized Intersections under Different Left-Turn Signal Schemes, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board No.2195, TRB, Washington, D.C., 2010, pp.70-81.
 • Determining Length of Right-Turn Lane at a Signalized Intersection. Transportation Research Record No.2060, TRB, Washington, D.C., 2008, pp.19-28.
 • Lengths of Turn Lanes on Intersection Approaches Three-Branch Fork Lanes – Left-Turn, Through and Right-Turn Lanes. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board No.2023, TRB, Washington, D.C., 2007, pp.92-101.

Urban Transportation Operations and Planning

 • Integrity of Transit Passenger O-D Table and the Quality of Data. 14th EURO Working Group on Transportation Meeting (EWGT2011), Imprecision, Risk and Uncertainty in Transportation and Logistics, Poznan, September, 2011.
 • Constructing Transit Origin-Destination tables from fragmented data, Transportation Research Record No.2196, TRB, Washington, D.C., 2010, pp.34-44.
 • Constructing a Transit Origin-Destination Table Using the Uncertainty Maximization Concept. Transportation Research Record No.2112, TRB, Washington, D.C., 2009, pp.43-52.
 • Constructing an Origin-Destination Trip Table under Incomplete Information. Proceeding of the ITS-ILS’07 Transportation and Logistics Integrated Systems Conference, University of Science and Technology, Cracow, Poland, October 2007.
 • An analysis of bus stop locations and amenities in the City of Alexandria using GIS technology. Submitted for the student paper contest at the 55th Annual Virginia Transportation Conference, October 2006.

Optimization and Artificial Intelligence in Civil Engineering Applications

 • Aggregate Blending using Fuzzy Optimization. Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 138, No. 12, ASCE, 2012, pp.1411-1420.
 • Effects of Data Quality and Quantity in Systems Modeling: A Case Study. International Journal of General Systems, Vol. 41, No. 7, 2012, pp.697-711.
 • An Application of Fuzzy Dynamic Programming in Highway Alignment Optimization, Virginia Tech, National Capital Region, 2006.

 

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ประสบการณ์ทำงาน

 • นักวิจัยร่วมประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council) สำนักวิจัยและพัฒนาความปลอดภัย (Office of Safety R&D) หน่วยงานรัฐบาลกลางการขนส่งทางถนน (Federal Highway Administration) กระทรวงคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Transportation)

ประสบการณ์งานวิจัย

 • งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนและปรับปรุงการจราจรทางถนน บริเวณทางแยก และทางยกระดับ และการประเมินการจัดการจราจรและความปลอดภัยของการออกแบบและควบคุมการจราจร ในรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (อาทิเช่น แมรี่แลนด์ เวอร์จิเนีย มินเนโซต้า มิชิแกน มิซซูรี่ อิลินอยส์ วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย เคนตักกี้ นอร์ธแคโรไลน่า และอลาสก้า)
 • งานพัฒนาระบบการตัดสินทางเลือกด้านการขนส่ง โดยใช้วิธีการสร้างแผนภาพแสดงเหตุผล (reasoning-building process) ในระบบการขนส่งรอบนอกกรุงวอชิงตัน ดีซี
 • งานวิจัยการประเมินลักษณะการเดินทาง การจราจร และปริมาณมลภาวะทางอากาศ ของเมืองในรัฐเวอร์จิเนีย
 • งานพัฒนาระบบโปรแกรมการทดสอบ ควบคุม และประเมินระบบการขนส่งแบบไร้คนขับ (Unmanned Autonomous Systems) กระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา
 • งานพัฒนาระบบการออกแบบและควบคุมรูปแบบการจัดการจราจรทางอากาศแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Airspace Configuration) องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (องค์การนาซ่า)
 • งานศึกษาการจราจรบนทางด่วนโดยใช้ระบบการควบคุมอัตราการไหลบนทางสายหลัก สำนักงานวิจัยการขนส่งแห่งรัฐเวอร์จิเนีย
 • งานศึกษาลักษณะและตำแหน่งของป้ายหยุดรถขนส่งสาธารณะ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ในเมืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย
 • งานศึกษาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการติดตามประเมินผลจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • งานประเมินประสิทธิภาพของระบบการตรวจสภาพรถเอกชนแห่งประเทศไทย
 • งานศึกษาการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
 • งานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในหลายๆ โครงการทั้งในประเทสไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ในข่าว