Civil Engineering CMU

ส่วนของโครงสร้างคาน-เสา

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน-เสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่

COMPUTER PROGRAM FOR DESIGN OF STEEL BEAM-COLUMN AND PLATE GIRDER
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภาณุพงศ์สุขศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอิทธิพงษ์วิงวาท
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2554