Civil Engineering CMU

กำเเพงคอนกรีตเสริมเหล็ก

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการออกแบบพื้น บันได เขื่อนกันดิน และกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก

Design of Slab, Stair, Retaining Wall and Reinforced Concrete Wall
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐวุฒิ พุทธิเมืองชื่น
ชื่อผู้แต่ง: 
นายชวัลวิทย์ คำเหมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2555