Civil Engineering CMU

ลิงก์มาที่เว็บภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สำหรับ เว็บไซต์ที่ต้องการนำแผ่นป้ายแบนเนอร์ (banner) ของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำขึ้นแสดงที่เว็บไซต์ของท่าน สามารถคัดลอกโค้ด <html> ข้างล่างนี้นำไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของท่านได้