Civil Engineering CMU

เรื่องของมือปราบนักศึกษาขี้ขโมย

นักศึกษาคณะวิศวฯมช.ของเรา ตั้งแต่รุ่นGEAR1(รหัส 136...) และGEAR 2 (รหัส 146...) รุ่นละประมาณ 60 คน สองรุ่นรวม 120 คน เรียนและอยู่ด้วยกันมาด้วยความรัก สมัครสมาน ไม่เคยมีปัญหาใดๆในหมู่คณะมาก่อนเลย

ครั้นพอมาถึงรุ่นGEAR 3(รหัส156...) หรือรุ่นGEAR4(รหัส166...) ไม่แน่ใจ เมื่อจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นรุ่นละ 90 คน ก็มีนักศึกษาแกะดำ(ขี้ขโมย)แต่งตัวเข้ามาด้วยอย่างน้อยก็หนึ่งคน

ในสมัยนั้นเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแพร่หลายดังเช่นขณะนี้ แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการคิดคำนวณเกิดขึ้นมาแทน Slide Rule ซึ่งใช้กันในหมู่นักศึกษา(หรือนิสิตในบางมหาวิทยาลัย)วิศวกรรมศาสตร์มาเนิ่นนานหลายสิบปี สิ่งนั้นคือเครื่องคิดเลข อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีใช้กัน ในการเข้าค่ายสำรวจที่กองพันสัตว์ต่างครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 ก็มีเหตุการณ์เครื่องคิดเลขของนักศึกษาคนหนึ่งหายไป นักศึกษาในPartyนั้นปีประมาณ 7-8 คน พักรวมอยู่ในบ้านพักนายทหารประทวนหลังเดียวกัน ภายใต้การควบคุมของอ.มือปราบนักศึกษาหนีแค้มพ์ไปเล่นม้าอันโด่งดังมาแล้ว

อาจารย์ท่านได้จู่โจมเข้าค้นทรัพย์สินของนักศึกษาทุกคนที่วางเรียงไว้ร่วมกับที่นอน หมอนมุ้งของแต่ละคน ตอนเย็นวันหนึ่ง หลังรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์เพื่อนสนิทของท่านติดตามไปดูเป็นพยานด้วย ใช้เวลาผ่านไปราว 30 นาที โดยไม่พบมือขโมยและของกลาง(คือ เครื่องคิดเลขที่หายไป)แต่อย่างไร กำลังจะกลับอยู่แล้วประสาทที่ 5 เตือนให้ท่านลงไปดูในครัว ซึ่งมีไหซองเปล่าใบหนึ่ง วางอยู่มุมห้องที่รกไปด้วยขยะและใยแมงมุม ด้วยความกล้าหาญไม่ได้เกรงกลัวต่อแมงสาบ มด หนู ฯลฯ หรือกลิ่นเหม็นใดๆ ท่านได้ตัดสินใจเอามือลงไปงมในไหนั้นจนได้พบเครื่องคิดเลขกลับคืนมาให้เจ้าของ แต่ไม่อาจจับมือขโมยได้