Civil Engineering CMU

ขลุ่ยเจ้ากรรมทำเอา อ.ดอกบัวเสียงานไปหมด

ระยะนั้นอ.ดอกบัวท่านยังหนุ่มยังแน่น ฟิตจัดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการงานในหน้าที่

เทอมนั้นเป็นเทอมต้นท่านสอนกระบวนวิชา Materials of Construction ซึ่งเป็นวิชาบังคับและนักศึกษาโยธาลงทะเบียนเรียนกันหลายสิบคน

ตามฟอร์มท่านสอนและออกข้อสอบที่มีเนื้อหาครอบจักรวาล นอกเหนือตำรา จึงเป็นการยากลำบากทั้งผู้ทำข้อสอบ(นักศึกษา) และผู้ตรวจข้อสอบ(อ.ดอกบัวเอง)

แต่เนื่องท่านเป็นอาจารย์ทั้งเจ้าปัญญา และเจ้าปัญหา(ซึ่งอ.เบี้ยว เพื่อนสนิทของท่านเป็นคนตั้งฉายาให้) จึงบอกว่าเรื่องจิ๊บจ๊อย เอาไปตรวจที่แค้มพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ แต่มีข้อแม้ขอเล่นขลุ่ยเพลงสำคัญของท่านให้ไพเราะและเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะลงมือตรวจข้อสอบ

เป็นเวรกรรมและคราวเคราะห์ของท่านเจ้าขลุ่ยแสนรักของท่านไม่เป็นใจด้วย

ท่านจึงไม่ได้แตะข้อสอบนั้นแม้แต่นิดเดียว และต้องหอบข้อสอบกลับมาตรวจที่บ้าน โดยขอติดเกรด Iของนักศึกษาทุกคนไว้ก่อน