Civil Engineering CMU

ค่ายโรงเรียน หน้าอำเภอฮอด - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่น่าให้อภัย

ค่ายสำรวจชั่วคราวที่ “โรงเรียน หน้าอำเภอฮอด” ประมาณปี พ.ศ.2519 - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่น่าให้อภัย 

ตัวละครมี อ.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, กำลังจะเกษียณ กันยายน พ.ศ.2555) เพิ่มขึ้นมา 1 ท่าน

ทั้งอ.สุธรรม และอ.บุญเทพ รู้จักสนิทสนมกับคุณบุญยืน ศุภสารสาธร (นายอำเภอฮอดในขณะนั้น)เป็นอย่างดี และเป็นที่มา(หรือเหตุผล)ที่เรามาเข้าค่ายสำรวจชั่วคราวที่อ.ฮอดในครั้งนี้

อาจารย์ที่มาคุมค่ายมีประมาณ 6-7 คน โดยมีอ.โกมล เป็นเจ้าของวิชา และ อ.บุญเทพ เป็นหัวหน้าค่ายสำรวจ

ครูปฏิบัติการยังคงเป็นครูประทีป และครูอับดุล เจ้าเก่า

ส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการคือ คุณต้อย จำได้แน่นอน

ทั้งอาจารย์และนักศึกษามาพักที่โรงเรียนเทศบาลฯหน้าอ.ฮอด

ในค่ายนี้เกิดวิกฤตการณ์อาหารรับประทานของอาจารย์และนักศึกษา จนต้องบอกเลิกลงกลางคัน โดยให้ทุกคนหาอาหารจากตลาดใกล้เคียงทานเองตามอัธยาศัย

จุดกำเนิดก็เหมือนกับเรื่อง “ทำไมถึงทำกับฉันได้(1)”ทุกประการ เพียงแต่เปลี่ยนตัวละครสำคัญจาก คุณแม่สีทั้ง 5 มาเป็นคุณต้อยเท่านั้น

ครูอับดุล ซึ่งขณะนั้นสุขภาพไม่ดีจากโรคหลอดเลือดเส้นหัวใจอุดตัน ต้องโกรธจัดในเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่น่าให้อภัย(2)” จนถึงได้ออกปากบอกกับคุณต้อยว่า “ต้อย ถ้าหากตายไปเมื่อไร อ้ายจะมาหลอกต้อยเป็นคนแรกเลย”

และเพียงออกมาจากแค้มพ์นั้นได้ไม่นาน ครูอับดุลก็เสียชีวิตลงด้วยโรคดังกล่าว แต่ไม่รู้ว่ามาหาคุณต้อยตามที่พูดเล่นๆนั้นหรือเปล่า