Civil Engineering CMU

ค่าย กองพันสัตว์ต่าง

 

ค่ายสำรวจชั่วคราวที่ “กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม” 2-3 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา

  • เจ้าของบ้านที่ดีและมีน้ำใจคือ พ.ท.สกล กลั่นทกสุวรรณ ผู้บังคับกองพันหลังจากค่ายสำรวจชั่วคราวที่ค่ายตชด.อำเภอแม่แตง เราก็ย้ายไปเข้าค่ายสำรวจชั่วคราวที่ “กองพันสัตว์ต่าง แม่ริม” ต่อไปด้วยความสนิทชิดเชื้อระหว่างอ.โกมล(เจ้าเก่า) กับผู้พันสกล เป็นการส่วนตัว
  • สถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่มาก มีพื้นที่บริเวณกองพันประมาณ 200 ไร่ และแปลงหญ้าติดกับเชิงดอยพร้อมน้ำตกอีกประมาณ 300 ไร่
  • ภูมิประเทศเป็นแบบสูงๆต่ำๆ(Rolling Terrain) เหมาะสำหรับฝึกนักศึกษาทำการสำรวจด้านTopographic Map มาก
  • เราได้รับความช่วยเหลือจากผู้พันสกล เป็นอย่างดียิ่งในทุกๆด้าน นับตั้งแต่ที่พักอาจารย์ นักศึกษา คนทำครัว โรงอาหาร ตลอดจนการเข้าใช้ร้านค้าสวัสดิการของกองพันเป็นอย่างดี
  • น้ำใช้และไฟฟ้า(ฟรี) อุดมสมบรูณ์
  • แต่ผู้พันสกล ท่านเป็นผู้ใหญ่(จบจากม.เกษตรศาสตร์ ก่อนผมสัก 2-3 รุ่น)
  • และไม่ค่อยช่างพูด ประกอบกับท่านมีงานมากจึงไม่ค่อยได้เข้ามาพูดคุยหรือสังสรรกับพวกเราบ่อย แต่เมื่อมีปัญหาหรือขาดเหลืออะไร ถ้าเรียนกับท่าน ทุกสิ่งจะเรียบร้อยทันที
  • เป็นหน่วยทหารที่มีอายุหลายสิบปีแล้ว จึงมีระเบียบวินัยที่ดีมาก
  • ผู้เขียนมีความประทับใจ(โดยรวม) ต่อกองพันสัตว์ต่างในระดับดีมากพอๆกับค่ายตชด.แม่แตงทุกอย่าง
  • ในระยะนี้มีอาจารย์ของเราเข้ามาควบคุมงานฝึกค่ายสำรวจทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคนเช่น อ.สุธรรม(ผศ), อ.รอ.สุรศักดิ์(ผศ), อ.ชิดชัย(รศ), อ.ยงยุทธ(รศ), อ.เจษฎา(รศ), อ.ธีรวัฒน์, อ.เดชาวุธ(ผศ) ฯลฯ แต่อาจารย์เก่าตั้งแต่เริ่มต้นค่ายสำรวจ(ชุดเดิม) ก็ยังคงทำหน้าที่อยู่เป็นประจำตลอดมา