Civil Engineering CMU

วงรอบเจ้าปัญหา

งานฝึกสำรวจของนักศึกษาฯ GEAR 1(รหัส 136...) ครั้งแรกที่ค่ายตชด.แม่แตง เมื่อปีพ.ศ.2515 มีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน 48 คนและอาจารย์ผู้ควบคุม 6 คน (จากโยธา 5 คน+จากเครื่องกล 1 คน ที่กรุณามาช่วยงานนี้ด้วยความเต็มใจ)

เป็นค่ายครั้งแรกในช่วงปิดเทอมภาคต้น ชั้นปีที่ 3 ด้านการทำ Topographic Map ของค่ายตชดฯ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่

ทั้งอ.ดอกบัวและอ.เบี้ยว (ป.ม.) เป็นเพื่อนวิศวโยธารุ่นเดียวกันที่จุฬาฯคือรุ่นพ.ศ.2508(รุ่นเข้า) ร่วมกันเป็นเจ้าของวิชา

นับเป็นงานที่หิน (มากและยาก) มากชิ้นหนึ่งของนักศึกษาในเวลาจำกัดเพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น

Partyงานของนักศึกษามีทั้งหมด 8 Party @ Partyละ 6 คน อาจารย์คนอื่น (4 คน) คุมงาน 1 คนต่อ 1 Partyส่วนอ.ดอกบัวและอ.เบี้ยวคุมกันคนละ 2 Party วงรอบของเกือบทุกวงมีประมาณ 20 ถึง 25 Station ความยาวของเส้นวงรอบรวมแล้วหลายร้อยเมตร โดยมีจุดร่วมระหว่างPartyข้างเคียง 3 จุด เป็นการตรวจสอบ

เมื่อคำนวณ Plot วงรอบเสร็จเรียบร้อยประมาณวันที่ 5 ของการเข้าแค้มพ์ แล้วนำมาทาบกัน ปรากฏว่าวงรอบของ 7 Partyด้านในสามารถทาบกันได้สนิทเกือบหรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นParty“เจ้าเหนือ” ของอ.ดอกบัวซึ่งเป็นวงรอบปิดพื้นที่ด้านเหนือ ซึ่งเป็นวงรอบที่มีความกว้างเพียง 30 เมตร เท่ากับลำห้วยช้างตาย แต่ความยาวตลอดพื้นที่ของค่ายฯราว 1,000 เมตร ซึ่งเป็นวงรอบรูปแคบแต่ยาวซึ่งมี Strength of Figure ต่ำมาก และไม่สามารถเข้ากับวงรอบอื่นใกล้เคียงได้เลย ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือปรับเช็คใหม่อีกกี่ครั้งก็ตาม ในที่สุดงานส่วนนั้นก็ต้องถูกตัดออกไป

ในขณะที่งานส่วนที่เหลือรวมกันออกมาเป็น Topographic Map ที่ดีมาก ซึ่งพวกเราชาววิศวฯมช.มอบให้ค่ายตชด.แม่แตงไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป