Civil Engineering CMU

มช.ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันไข้หวัด 2009

เชียงใหม่ 15 มิ.ย. - ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เรียกประชุมด่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังการระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างเข้มงวด หลังพบนักศึกษา มช. ติดเชื้อไข้หวัดดังกล่าว จำนวน 1 ราย เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือไปยังคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด 9 มาตรการที่ต้องปฏิบัติ เช่น ให้ทุกคณะรายงานทันทีกรณีนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง รวมทั้งให้งดจัดกิจกรรมหมู่ เช่น เชียร์และรับน้อง ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้

นอกจากนี้ยังให้อาจารย์ที่ปรึกษาสำรวจนักศึกษาในชั้นเรียนว่า ป่วยผิดปกติหรือไม่ หากพบผู้ป่วยต้องสงสัยให้แจ้ง Call Center หมายเลขภายใน 7797 หรือ 053-947797 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีจุดคัดกรองหลักที่ รพ.สวนดอก ล่าสุด ได้มีการตั้งคณะกรรมการกลางประเมินติดตามสถานการณ์ตลอด 1 เดือนนับจากนี้.- สำนักข่าวไทย