Civil Engineering CMU

ซิโน-ไทย รับสมัครวิศวกรโยธา

เนื่องด้วยบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ, สถาปนิก เพื่อรองรับโครงการก้่อสร้างของบริษัทฯ ทั้งโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรโครงการ (โยธา) - 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรม สาขาโยธา, บริหารงานก่อสร้าง, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี และเคยบริหารโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Contract Management Engineer - 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 25-32 ปี วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาโยธาหรือเครื่องกล และปริญญาโท สาขาบริหารงานก่อสร้างหรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานหริหารโครงการเช่น Primavera ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดระบบงาน บริหารและนำเสนอโครงการได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

Planning and Control Engineer - 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 25-32 ปี วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาโยธาหรือเครื่องกล และปริญญาโท สาขาบริหารงานก่อสร้างหรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงาน cost control หรือการบริหารงานโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานหริหารโครงการเช่น Primavera ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดระบบงาน บริหารและนำเสนอโครงการได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

วิศวกร (งานออกแบบ) - 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ ในงานออกแบบตั้งแต่ 1-6 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

วิศวกร (ประจำหน่วยงาน) - จำนวนมาก

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่อกงล อุตสาหการ และสำรวจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กรณีจบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้)
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

นอกจากนี้ยังมีรับสมัคร สถาปนิก (ประจำหน่วยงาน) - 10 ตำแหน่ง, สถาปนิก (งานออกแบบ) - 2 ตำแหน่ง, ช่างเทคนิค (งานเขียนแบบ) - 10 ตำแหน่ง และ โฟร์แมน/ช่างเทคนิค จำนวนมาก

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ชั้น 27 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.stecon.co.th อีเมล recruit@stecon.co.th หรือติดต่อ คุณจุฑารัตน์, คุณคมสันต์, คุณกานต์ปรียา โทรศัพท์ -2260-1321-32