Civil Engineering CMU

รายละเอียดการดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กำหนดการเดินทาง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพการดูงานสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กภาควิชา http://www.facebook.com/album.php?aid=39582 (10-14 ต.ค. เช้า) และ http://www.facebook.com/album.php?aid=39938 (14 ต.ค. เย็น - 16 ต.ค.)


วันที่ 10 ตุลาคม 2553

 • เวลา 20.00 น. - ออกเดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2553

 • เวลา 09.00 น. - เข้าศึกษาดูงานโครงการบ้านพักอาศัย ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี
 • เวลา 10.00 น. - เข้าชมสถานที่ก่อสร้างจริง

วันที่ 12 ตุลาคม 2553

 • เวลา 09.00 น. - เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างวัดพระธรรมกายของบริษัท ชิโน-ไทย เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดปทุมธานี
 • เวลา 14.00 น. - โครงการซ่อมบำรุง เซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 ตุลาคม 2553

 • เวลา 09.00 น. - เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เวลา 13.00 น. - เข้าชมสถานที่ก่อสร้างจริง
 • เวลา 17.00 น. - ออกเดินทางไปชลบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2553

 • เวลา 09.00 น. - เข้าศึกษาดูงานโครงการ Steel Prefabrication ของบริษัท ฤทธา จำกัด จังหวัดชลบุรี

วันที่ 15 ตุลาคม 2553

 • เวลา 09.00 น. - เข้าศึกษาดูงาน โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อน บริษัท Siam Yamato Steel จำกัด จังหวัดระยอง
 • เวลา 13.00 น. - เข้าชมโรงงานผลิตเหล็กรีดเย็น บริษัท BlueScope จำกัด จังหวัดระยอง
 • เวลา 17.00 น. - เดินทางกลับสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2553

 • เวลา 7.30 น. -  ถึงภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพการดูงานสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กภาควิชา http://www.facebook.com/album.php?aid=39582 (10-14 ต.ค. เช้า)และ http://www.facebook.com/album.php?aid=39938 (14 ต.ค. เย็น - 16 ต.ค.)

คำสำคัญ: