Civil Engineering CMU

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท  อีซูซุมอเตอร์  (ประเทศไทย) จำกัด  ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา  ซึ่งจะมีการจัดสอบข้อเขียน-สัมภาษณ์  ในวันพฤศจิกายน  2553  ตั้งแต่เวลา  09.00-18.00 น.  ผู้สนใจสอบถามรายระเอียดได้ที่  หน่วยกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่