Civil Engineering CMU

เชิญร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

เชิญร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่  11  นาฏดุริยศิลป์  ณ  ถิ่นล้านนา  ระหว่างวันที่  19-22  ตุลาคม  2553    หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่