Civil Engineering CMU

ทุนการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยโตเกียว 2553

มหาวิทยาลัยโตเกียว (東京大学) หรือรู้จักในชื่อ โตได หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา มมบุโช (Monbusho) จากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร International Technology Management Program (http://tmi.t.u-tokyo.ac.jp/english/)

รายละเอียดผู้มีสิทธิรับทุน

 • ผู้สมัครทุนเกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 2519
 • ผู้สมัครวางแผนจะสมัครเรียนในปี 2553
 • ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นมาก่อน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2553 การคัดเลือกรอบแรก (pre-screening) จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะถูกสัมภาษณ์และประกาศผลในสิ้นเดือนมกราคม

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบสมัคร (ให้กรอกออนไลน์) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 4 ซม. x 3 ซม. ที่ถ่ายไม่เกินสามเดือน
 • ทรานสคริปต์
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากหัวหน้างาน หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • คะแนน TOEFL ที่ส่งตรงจากทางหน่วยงาน ETS
 • คะแนน GRE หรือ GMAT ที่ส่งตรงจากทางหน่วยงาน ETS
 • ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่น
 • เรียงความ ในภาษาอังกฤษ (400 คำ) หรือญี่ปุ่น (800 คำ) โดยตอบคำถามทั้งหมดด้านล่าง ดังนี้
  1. สาเหตุที่คุณสมัครโปรแกรมนี้ และโปรแกรมนี้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการทำงานในชีวิตคุณอย่างไร
  2. ให้ประเมินตัวคุณเองใน จุดเด่น (strengths) และจุดด้อย (weaknesses) 
  3. อธิบายงานหรือโครงการที่คุณเกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่ ความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกัน เป็นจุดสำคัญในการทำให้งานสำเร็จได้ด้วยดี และอธิบายว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนี้

รายละเอียด

โดยส่งเอกสารมาที่ 

 The Global 30 Office c/o Office of International Cooperation and Exchange (OICE),  School of Engineering, The University of Tokyo 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan

คำถามหรือข้อสงสัย สอบถามได้ที่อีเมล global30@t-adm.t.u-tokyo.ac.jp

ที่มา: http://tmi.t.u-tokyo.ac.jp/english/admission/itmp.htm