Civil Engineering CMU

Autodesk เปิดให้นักศึกษาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรี

อ.ธนวัช ฝากมาแจ้งครับ

ออโต้เดสก์ (Autodesk) บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ฟรี (และถูกกฎหมาย) โดยใช้อีเมลของสถาบันการศึกษาในการสมัคร โดยซอฟต์แวร์ที่ให้ดาวน์โหลด จะมีหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับสายงานโยธา อาทิ เช่น

  • AutoCAD - ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแบบ
  • AutoCAD Civil 3D - ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแบบ โดยมีฟังก์ชันเพิ่มสำหรับงานออกแบบงานโยธาด้านอื่น เช่นงานถนน
  • Revit - ซอฟต์แวร์ออกแบบอาคารในลักษณะของ BIM (Building Information Model) โดยทำออกแบบใน 2 มิติ และ 3 มิติ
  • นอกจากนี้ยังมี 3ds Max และ Maya ที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ

เข้าสู่หน้าสมัครเพื่อดาวน์โหลดได้ที่ http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=14185424 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมซอฟต์แวร์ที่ให้ดาวน์โหลด โดยมีเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะงานส่วนตัว และเน้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น