Civil Engineering CMU

กลุ่มบริษัทนวพลาติกอุตสาหกรรม รับสมัครงาน

กลุ่มบริษัทนวพลาติกอุตสาหกรรมเชิญชวนนักศึกษาปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกภาควิชาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้เพื่อร่วมทำงาน

คุณสมบัติ

  • รับทั้งชาย-หญิง(ถ้าเป็นผู้ชายไม่มีภาระทางทหาร)
  • เกรดเฉลี่ยรวม  2.70  ขึ้นไป 

เตรียมเอกสาร

  • Resume
  • รูปถ่าย
  • Transcript

วันที่รับสมัคร

25  พฤศจิกายน  2553  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ  ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์