Civil Engineering CMU

ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาในประเทศ  ประจำปี  2554  ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.53- 7 ธ.ค. 53  ดูรายละเอียดได้ที่ http://uis.ocsc.go.th