Civil Engineering CMU

งานคืนสู่เหย้า วิศวกรรมโยธา

งานเลี้ยงรับรองศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553

ณ อาคารโรงประลองโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 16:00  - พบกันที่อาคารโรงประลองโครงสร้าง
  • 16:30 - กล่าวเปิดงาน โดย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • 16:40 - อาจารย์อาวุโส กล่าวต้อนรับ
  • 17:00 - ตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวความในใจ
  • 17:15 - ร้องเพลงเชียร์ โดย นักศึกษาปัจจุบัน
  • 17:30 - ร่วมรับประทานอาหารว่าง
  • 18:00 - เดินทางไปร่วมงาน Engineer's Soul ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพถ่าย

คำสำคัญ: