Civil Engineering CMU

ประชุมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ประสงค์จะลงทะเบียนฝึกงานในปีนี้ ขอให้มาประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 16:00 น. ณ ห้องสโลป อาคารสำรวจ โดยมีเรื่องที่จะชี้แจงดังนี้

  1. เกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าฝึกงาน ให้มีการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะปีนี้เท่านั้น โดย
    1. วิชาที่ต้องผ่าน
    2. กรณีที่ยังไม่ได้ผ่าน CE 371 ต้องผ่านการอบรมระยะสั้นพื้นฐานวิชากลศาสตร์ดิน
    3. วิชาที่ต้องผ่านหากประสงค์จะฝึกงานในด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
  2. บริษัทที่แจ้งความจำนงรับนักศึกษาฝึกงาน
  3. การเข้าแคมป์วิชา Survey II

ดูเพิ่มเติมสำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงาน