Civil Engineering CMU

ประกาศด่วน!! รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย/ทุนวิจัยนักศึกษา ป.เอก

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น

  1. ผู้ช่วยวิจัย จบปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และ
  2. นักศึกษาปริญญาเอก (สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง) ปีการศึกษา 1/2554 (มีทุนการศึกษา) สมัครก่อน 20 มกราคม 2554

 

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณพิกุล) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-944156