Civil Engineering CMU

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICET2011 และการประชุมวิชาการ PEC-9 ที่จังหวัดภูเก็ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  ICET2011 (http://www.icet.eng.psu.ac.th/ ) ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ University of Novi Sad จากประเทศเซอร์เบีย และการประชุมวิชาการ PEC-9 (http://www.pec.eng.psu.ac.th/ ) โดยทั้งสองการประชุมกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 2 - 3 พฤศภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเมอร์ลิน บีช จังหวัดภูเก็ต 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่