Civil Engineering CMU

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด สาขาลำพูน รับสมัครวิศวกรโยธา

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด สาขาลำพูน สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดำเนินกิจการด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท และงานระบบทั่วไป มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิศวกรโยธา (1 อัตรา)

คุณสมบัติ 

 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน และมีสภาวะความเป็นผู้นำ

เอกสารในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร 1 ใบ
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 ใบ (ถ้ามี)

สนใจสมัคร 

ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน) 

เลขที่ 99/19 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โทร 0 5358 4090 ต่อ 22