Civil Engineering CMU

บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท  พีซีซี  โพสเทนชั่น  จำกัด  รับสมัครงาน

คุณสมบัติ  ชาย/หญิง

  • ทำงานใน จ.เชียงใหม่
  • วุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา

วิธีสมัคร 

-  สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานขาย  263/1 หมู่ 10 ต.แม่แฝก  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50290   หรือทาง E-mail:jui_cmu@hotmail.com

-****หากสมัครทาง  e-mail  ต้องแนบไฟล์ดังนี้

  • ใบสมัครงานพนักงานรายเดือน
  • รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6  เดือน1 นิ้ว  หรือ  2 นิ้ว
  • สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ