Civil Engineering CMU

ESRI รับสมัครวิศวกรโยธาทำงานด้าน GIS

ESRI (Thailand), ltd. รับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเทอมนี้ (2/2553) ทำงานด้าน GIS สนใจ ติดต่อ อ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย