Civil Engineering CMU

มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาตรี

มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาตรี 

รับสมัคร ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง วิศวกร ประจำสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกบุคคล มูลนิธิโครงการหลวง 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม - http://www.royalprojectthailand.com/jobs/jobDetailPdf/entint20110518.pdf