Civil Engineering CMU

บริษัทอู่เงิน จำกัด (หมู่บ้านศุภวรรณ) รับสมัครงานที่กรุงเทพ

วิศวกรโยธา ภาคสนาม (หลายตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

  • เพศชายอายุไม่เกิน 29 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา /งานก่อสร้างหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.3 ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนรับผิดชอบและสามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

หมายเหตุ  ทุกตำแหน่งปฎิบัติงานที่โครงการหมู่บ้านศุภวรรณ 5 (หลังเดอะมอลล์บางแค)

สนใจติดต่อด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ บริษัทอู่เงิน จำกัด หมู่บ้านศุภวรรณ 5 หลังเดอะมอลล์บางแค 16/7 ม.2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" ติดต่อสอบถามรายละเอียด 02-8043647, 082-5259506 คุณโบว์