Civil Engineering CMU

สำนักงบประมาณรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th/images/Job/634491961010000000.pdf