Civil Engineering CMU

งานสัมมนาด้าน GIS ฟรี วันที่ 8 ก.ย. ที่กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการด้านระบบภูมิศาสตรืและสารสนเทศ ครั้งที่ 16 จัดโดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (TUC 2011) จัด ณ อาคารศูนย์ประชุม 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 09:00-16:00 น.

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนได้ที่  โทร (02) 678-0707  ต่อ 1816 (คุณรัศมี) หรือ 1813 (คุณกฤษณา) งานนี้เป็นงานสัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.esrith.com/