Civil Engineering CMU

รับน้องเมเจอร์โยธาที่ห้วยน้ำล้อม

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมรับน้องเมเจอร์โยธาประจำปี ที่ห้วยน้ำล้อมรีสอร์ท ระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 27-28 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้อนรับรุ่นน้องปี 2 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ขอบคุณภาพถ่ายจากนักศึกษาวิศวกรรมโยธา - ณัฐรตี ล้านคำ 

คำสำคัญ: