Civil Engineering CMU

การบรรยายเสริมความรู้โดยบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

บรรยายเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และบรรยายเสริมความรู้เกี่ยวกับคอนกรีต โดยบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด และบริษัท  ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด  ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสโลป อาคารวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย และ อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ เป็นผู้ดูแลการบรรยายครั้งนี้

รูปเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.229087590477578.77835.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: