Civil Engineering CMU

รับสมัครนักกีฬาเพิ่มเติม การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

รับสมัครนักกีฬาเพิ่มเติม การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 นนทรีเกมส์ ที่ ม.เกษตร บางเขน

 1. บาสเกตบอลชาย 12 คน
 2. บาสเกตบอลหญิง 12 คน
 3. เซปักตระกร้อชาย 5  คน
 4. แบดมินตันชาย 1 คน
 5. แบดมินตันหญิง 1 คน
 6. เทเบิลเทนนิสชาย 1 คน
 7. เทเบิลเทนนิสหญิง 1 คน
 8. เทเบิลเทนนิสคู่ผสม 2 คน
 9. เทนนิสหญิง 1 คน
 10. กรีฑา (60 m, 80 m, 100 m, 8*50 m, 4*100m ) ชาย 11 คน
 11. กรีฑา (60 m, 80 m, 100 m, 8*50 m, 4*100m ) หญิง 11 คน
 12. หมากกระดานเดี่ยวชาย 1 คน
 13. หมากกระดานเดี่ยวหญิง 1 คน

เดินทางวันที่ 19-22 ตุลาคม 2554  สอบถามและส่งรายชื่อได้ที่ ตัวแทนประสานงานคณะ วิศวะ (แบงก์) 083-2006894, bang0285@gmail.com  โดยส่งรายชื่อประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล รหัส เบอร์โทร สาขาวิชา ประเภทกีฬาที่จะลง