Civil Engineering CMU

สัมมนา "สถานการณ์น้ำท่วมและแผ่นดินไหวในภาคเหนือและการป้องกันน้ำท่วมของภาครัฐ"

สัมมนา "สถานการณ์น้ำท่วมและแผ่นดินไหวในภาคเหนือและการป้องกันน้ำท่วมของภาครัฐ" โดย  รศ.ชูโชค  อายุพงศ์  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ เชียงใหม่

คำสำคัญ: