Civil Engineering CMU

เสวนาเรื่อง ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาระบบการจราจรในเมืองเชียงใหม่ และการเยี่ยมชมศูนย์จราจรในจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ งานบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาระบบการจราจรในเมืองเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร. สรวิศ นฤปิติ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
  • คุณชฎิล ตู้จินดา (บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย)
  • ดร. วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์ (บริษัทเมตามีเดีย เทคโนโลยี)
  • รองศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สัตโยภาส (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ดร. รังสรรค์ อุดมศรี (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

และได้มีการพาเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการจราจรในเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่

  • ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบ ATC เทศบาลนครเชียงใหม่ [แผนที่ศูนย์]
  • ศูนย์จราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ [แผนที่ศูนย์]
  • ศูนย์ควบคุมและบำรุงรักษา ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี [แผนที่ศูนย์]

โดยมีอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ร่วมประสานงานคือ 

ภาพถ่ายทั้งหมดสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กของภาควิชา http://www.facebook.com/media/set/?set=a.245838925469111.82279.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: