Civil Engineering CMU

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง สำหรับศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ (NID)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง ประจำ โครงการศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ (NID) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://eng.cmu.ac.th/website/news/upload/03102011news_20111003-2.pdf