Civil Engineering CMU

บริษัท ซี.อี.เอส จำกัด รับสมัครงาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

-เพศชายหรือหญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป

-จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)พร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)รูปถ่าย 1 รูป และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือรับสมัครทาง E- mail (hr#ces1964.com)

-ที่อยู่  บริษัท ซี.อี.เอส  จำกัดอาคารสาธรธานี  ชั้น 10 90/22-25 ถนนศาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-6367788 ต่อ 331-334 Fax 02-6367979