Civil Engineering CMU

รับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา

รับสมัครงานด่วนตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธาคุณสมบัติ

  • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • เพศชาย
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • เขียนแบบ AUTOCAD และ คำนวณโครงสร้างได้
  • มีความอดทนสูง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ค่าตอบแทน: เงินเดือน 15,000 พร้อมสวัสดิการต่างๆหมายเหตุ: ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อได้ที่ หจก.พ เจริญพาณิชย์ หมู่ 6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 57170 เบอร์โทรศัพท์ 053-781416