Civil Engineering CMU

งาน Engineering Open House 2554

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Engineering Open House มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน และการเตรียมพร้อมในการเรียนในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเหนือ

ในงาน ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีรุ่นพี่ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้คำแนะนำนักเรียน ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน รวมถึงการทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีการเสนอ การทดสอบทางวิศวกรรมสำรวจ (ในภาพ) การทดสอบในด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว และการทดสอบวิศวกรรมแหล่งน้ำ 

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มได้ที่ http://www.facebook.com/civilcmu#!/media/set/?set=a.261808937205443.85871.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: