Civil Engineering CMU

เสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพสำหรับการทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการเปิดให้มีการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพสำหรับการทำงาน รวมถึง การเขียนจดหมายสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์, Positive Thinking โดยเปิดให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมได้ฟรี โดยกำหนดการจะเป็นการอบรม 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ณ แม่โจ้ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท 

นักศึกษาที่สนใจ ลงชื่อได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใต้ห้องสโลปใหญ่) หรือติดต่อ อ.มานพ

นักศึกษาที่ลงชื่อไว้แล้ว ให้พร้อมกันที่คณะ เวลา 7:30 ในชุดนักศึกษา เพื่อเดินทางไปยังรีสอร์ท