Civil Engineering CMU

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย Sustainable Infrastructures for Mitigation of Natural Disasters Caused ...

ขอเชิญ นักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยาย Sustainable Infrastructures for Mitigation of Natural Disasters Caused by Climate Change and Global Warming โดย Professor Dennes T. Bergado (AIT) ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ที่อาคารวิศวกรรมสำรวจ ห้อง 08-211

นักศึกษาที่กำลังเรียนวิชา CE707, CE724, CE 754 ควรเข้าฟังบรรยายในครั้งนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.310415042344832.95017.122967647756240&type=3

คำสำคัญ: