Civil Engineering CMU

โครงการซักซ้อมความเข้าใจขบวนการจัดทำหัวข้อค้นคว้าอิสระ

โครงการซักซ้อมความเข้าใจขบวนการจัดทำหัวข้อค้นคว้าอิสระ วันอาทิตย์ที่  11  มีนาคม  2555  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์

ดูรูปภาพประกอบได้ที่  http://www.facebook.com/civilcmu#!/media/set/?set=a.342403192479350.101262.122967647756240&type=3

                 และ          http://www.facebook.com/civilcmu#!/media/set/?set=a.342406575812345.101263.122967647756240&type=3

คำสำคัญ: