Civil Engineering CMU

CPAC มอบหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี ให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา 160 เล่ม

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 บริษัท CPAC ภาคเหนือ 1 กิจการ CPAC ภาคเหนือ มอบหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน 160 เล่ม ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในวิชา วัสดุงานโครงสร้างและวิธีทดสอบ (วศ.ย. 215) 

โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาให้การต้อนรับ ได้แก่

ภาพเพิ่มเติมดูได้ที่เฟซบุ๊กของภาควิชา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408008519252150.113942.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: