Civil Engineering CMU

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ ได้รับเครื่องราชชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ ได้รับเครื่องราชชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)